Oppiwater

OPPIWATER KUNSTEFEES 2021

 

Vir die agste jaar gaan ons Kunsskippie weer vaar en gaan ons feesgangers heerlik fees hou met teater, toneel, komedie, sang, musiek en dans.  Die Oppiwater Kunstefees word van 5-9 April 2021 aangebied aanboord die MSC Orchestra.  Ons vaar die keer van Durban na Mosambiek.

 

Hierdie is die ideale manier om ‘n Kunstefees by te woon, want jou kos en verblyf is reeds by die prys ingesluit! NB: Neem asseblief kennis dat die Oppiwater-fooi jou toegang gee tot die Oppiwater Kunstefees, maar dit sluit GEEN kaartjies na produksies in nie.  Met jou Oppiwater-fooi, kry jy wel gesubsidieerde en goedkoper kaartjies (van R20.00 tot R120 per kaartjie in teenstelling met kommersiële kaartjies van R180.00 tot R280.00).  Kaartjies vir die verskillende produksie moet apart bespreek word by Computicket.  Die Feesprogram sal teen 1 November 2020 beskikbaar wees.  Feesgangers word aangeraai om vroegtydig hulle kaartjies by Computicket te bespreek.  Daar sal kaartjies op die

MSC Orchestra beskikbaar wees teen $15 (ongeveer R195.00) per kaartjie, so dit is beslis wys om eerder vroegtydig hier in Suid-Afrika by Computicket te bespreek. 

 

 

Bespreek hieronder deur op die “CRUISE DTEAIL” knoppie te kliek, of by www.oppiwater.co.za, of skakel 087 630 0333.  Skakel gerus vir Lefra by (011) 815 3000 vir meer inligting of epos admin@lefra.com.

 

NB: Indien u op die 5-10 April 2020 Oppiwater Kunstefees bespreek was wat noodgedwonge geskuif moes word na 25-30 Januarie 2021 agv President Cyril Ramaphosa se aankondiging oor die noodmaatreëls om die Coronavirus te bekamp, en die Januarie 2021 datums pas u nie, kan u ook skuif na hierdie 5-9 April 2021 datums.

 

Vrywaring: Geadverteerde aktiwiteite en kunstenaars word deur die organiseerders beplan en is bykomend tot die normale vermaaklikheid en aktiwiteite aangebied deur

MSC Orchestra en MSC Cruises.  Bykomende aktiwiteite en kunstenaars soos beplan deur die organiseerders kan te enige tyd verander sonder vooraf kennisgewing aan passasiers.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OPPIWATER ARTS FESTIVAL 2021

 

Our Arts Festival ship will set sail for the eighth time  from 5-9 April 2021 with a festival of the best theatre, drama, comedy, song, music and dance.  In 2021 we will be sailing on the MSC Orchestra from Durban to Mozambique.  This is the ideal way to attend an arts festival, because your food and accommodation is already included in your cabin fare.  IMPORTANT: Please note that the Oppiwater fee gives you access to the festival, but does not include tickets to any of the productions.  By paying the Oppiwater fee, you do however get access to subsidised tickets (from R20.00 to R120.00 per ticket instead of the commercial prices of R180.00 to R280.00 per ticket).  Tickets to the various productions must be booked at Computicket, preferably prior to boarding.  The festival programme will be launched on 1 November 2020.  Festival goers are advised to book their tickets early at Computicket.  Tickets will be available on board at $15.00 per ticket (approximately R195.00), so it is advisable to book your tickets in South Africa at Computicket.

 

Bookings can be done at the bottom by clicking on the “CRUISE DETAIL” icon, or at www.oppiwater.co.za, by phoning 087 630 0333.  Please call Lefra at (011) 815 3000 for more information, or send an email to admin@lefra.com.

 

IMPORTANT NOTICE: If you were booked on the 5-10 April 2020 Oppiwater Arts Festival that we had to postone to 25-30 January 2021 due to President Cyril Ramophosa’s announcement about the emergency measures to stop the spread of the Coronavirus and the January 2021 dates don’t suit you, you are also welcome to move your cruise to the 5-9 April 2021 Cruise.

 

Disclaimer: advertised activities and artists are organised by the organisers and is additional to the normal entertainment and activities as planned by MSC Orchestra and MSC Cruises.  Additional activities and artists as planned by the organisers can change at any time without prior notice to passengers.