Oppiwater

OPPIWATER KUNSTEFEES | DURBAN – MOSAMBIEK

4 – 8 APRIL 2022

 

Vir die agtste keer gaan ons Kunsskippie weer vaar en gaan ons feesgangers heerlik fees hou aanboord die mooie en luukse MSC Orchestra met teater, toneel, komedie, sang, musiek en dans.  Die ideale manier om ‘n Kunstefees by te woon, want jou kos en verblyf is reeds by die prys ingesluit! NB: Neem asseblief kennis dat die Oppiwater-fooi jou toegang gee tot die Oppiwater Kunstefees, maar dit sluit GEEN kaartjies na produksies in nie.  Met jou Oppiwater-fooi, kry jy wel gesubsidieerde en goedkoper kaartjies (van R20.00 tot R95.00 per kaartjie in teenstelling met kommersiële kaartjies van R160.00 tot R250.00).  Kaartjies vir die verskillende produksie moet apart bespreek word by LTickets.co.za.  Feesgangers word aangeraai om vroegtydig hulle kaartjies by LTickets.co.za te bespreek.  Daar sal kaartjies op die MSC Orchestra beskikbaar wees teen $15 (ongeveer R210.00) per kaartjie, so dit is beslis wys om eerder vroegtydig hier in Suid-Afrika by LTickets.co.za te bespreek. 

 

Bespreek hieronder deur op die “CRUISE DETAIL” knoppie te kliek, of by www.oppiwater.co.za, of skakel 087 630 0333.  Skakel gerus vir Lefra by (011) 815 3000 vir meer inligting of epos admin@lefra.com.  Deur vir die Oppiwater Kunstefees te bespreek gee u en u gade/metgesel toestemming dat MSC Cruises u persoonlike inligting met die Organiseerders van die Oppiwater Kunstefees mag deel.  U inligting sal net gebruik word om reëlings ten opsigte van die Oppiwater Kunstefees aan u deur te gee.

 

Vrywaring: Geadverteerde aktiwiteite en kunstenaars word deur die organiseerders beplan en is bykomend tot die normale vermaaklikheid en aktiwiteite aangebied deur MSC Orchestra en MSC Cruises.  Bykomende aktiwiteite en kunstenaars soos beplan deur die organiseerders kan te enige tyd verander sonder vooraf kennisgewing aan passasiers.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OPPIWATER ARTS FESTIVAL | DURBAN – MOZAMBIQUE

4 – 8 APRIL 2022

 

Our Arts Festival ship, THE OPPIWATER ARTS FESTIVAL, will set sail on the luxurious MSC Orchestra for the eighth time in April 2022 with a festival of the best theatre, drama, comedy, song, music and dance.  This is the ideal way to attend an arts festival, because your food and accommodation are already included in your cabin fare.  IMPORTANT: please note that the Oppiwater entertainment fee gives you access to the festival, but does not include tickets to any of the productions.  By paying the Oppiwater entertainment fee, you do however get access to subsidised tickets (from R20.00 to R95.00 per ticket instead of the commercial prices of R160.00 to R250.00 per ticket).  Tickets to the various productions must be booked at LTickets.co.za, preferably prior to boarding.  Festival goers are advised to book their tickets early at LTickets.co.za.  Tickets will be available on board at $15.00 per ticket (approximately R210.00), so it is advisable to book your tickets in South Africa at LTickets.co.za.

 

Bookings can be done at the bottom by clicking on the “CRUISE DETAIL” icon, or at www.oppiwater.co.za, by phoning 087 630 0333.  Please call Lefra at (011) 815 3000 for more information, or send an email to admin@lefra.com.  By booking for the Oppiwater Arts Festival, you and your spouse/partner give permission for MSC Cruises to share your personal information with the organisers of the Oppiwater Arts Festival.  Your information will only be used to provide you with arrangements regarding the Oppiwater Arts Festival.

 

Disclaimer: advertised activities and artists are organised by the organisers and is additional to the normal entertainment and activities as planned by MSC Orchestra and MSC Cruises.  Additional activities and artists as planned by the organisers can change at any time without prior notice to passengers

 

Click here to find out more about our Heath & Safety Protocol.