Oppiwater

Oppiwater Kunstefees Januarie 2021

OPPIWATER KUNSTEFEES 2020

UITGESTEL NA 25-30 JANUARIE 2021

 

 As gevolg van President Cyril Ramaphosa se onlangse aankondiging ten opsigte van noodmaatreëls om die Coronavirus te bekamp, moes MSC Cruises, RSG en Lefra Produduksies noodgedwonge die Oppiwater Kunstefees 2020 uitstel na 25-30 Januarie 2021. Die rede vir hierdie spesifieke datum is dat Feesgangers dieselfde vaart kry waarvoor hulle bespreek het, en steeds van Kaapstad na Namibië se mooie Luderitz en Walvisbaai kan vaar.  Daar is nog heelwat kajuite op die 25-30 Januarie 2021 vaart beskikbaar.  Indien u wil bespreek, kliek net hier onder.  Indien u egter reeds bespreek het vir Oppiwater 2020 en die Januarie datums pas u nie, kan u ook oorskuif na die eintlike Oppiwater 2021 wat van 5-9 April 2021 aangebied sal word.  Skakel asseblief vir MSC Cruises by 087 630 0333 om die verskuiwing te maak.

 

Vir die sewende jaar gaan ons Kunsskippie weer vaar en gaan ons feesgangers heerlik fees hou met teater, toneel, komedie, sang, musiek en dans. Die ideale manier om ‘n Kunstefees by te woon, want jou kos en verblyf is reeds by die prys ingesluit! NB: Neem asseblief kennis dat die Oppiwater-fooi jou toegang gee tot die Oppiwater Kunstefees, maar dit sluit GEEN kaartjies na produksies in nie. Met jou Oppiwater-fooi, kry jy wel gesubsidieerde en goedkoper kaartjies (van R20.00 tot R95.00 per kaartjie in teenstelling met kommersiële kaartjies van R160.00 tot R250.00). Kaartjies vir die verskillende produksie moet apart bespreek word by Computicket.  Feesgangers wat reeds kaartjies by Computicket bespreek het vir die 2020 Oppiwater, kan hul kaartjies vir die nuwe datums ruil by enige tak van Computicket.  Onthou Computicket het takke by alle Checkers en Shoprite winkels.  Feesgangers word aangeraai om vroegtydig hulle kaartjies by Computicket te bespreek. Daar sal kaartjies op die MSC Orchestra beskikbaar wees teen $15 (ongeveer R195.00) per kaartjie, so dit is beslis wys om eerder vroegtydig hier in Suid-Afrika by Computicket te bespreek.

 

Bespreek hieronder deur op die “CRUISE DTEAIL” knoppie te kliek, of by www.oppiwater.co.za, of skakel 087 630 0333.  Skakel gerus vir Lefra by (011) 815 3000 vir meer inligting of epos admin@lefra.com.  Gaan besoek ook gerus www.oppiwater.co.za vir die jongste inligting.

 

Vrywaring: Geadverteerde aktiwiteite en kunstenaars word deur die organiseerders beplan en is bykomend tot die normale vermaaklikheid en aktiwiteite aangebied deur MSC Orchestra en MSC Cruises. Bykomende aktiwiteite en kunstenaars soos beplan deur die organiseerders kan te enige tyd verander sonder vooraf kennisgewing aan passasiers.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OPPIWATER ARTS FESTIVAL 2020

POSTPONED TO 25-30 JANUARY 2021

 

Because of President Cyril Ramaphosa’s recent announcement regarding emergency measures to stop the spread of the Coronavirus outbreak in South Africa, MSC Cruises, Lefra Productions and RSG had to postpone the Oppiwater Arts Festival that was scheduled for 5-10 April 2020 to 25-30 January 2021.  Numerous requests were received from Festivalgoers to rather postpone the Oppiwater Arts Festival and it was obviously the right thing to do as the safety and health of our passengers, artists and staff will remain our first priority.  The reason for the specific date is to offer Festivalgoers the same type of cruise from Cape Town to Namibia’s beautiful Lüderitz and Walvis Bay.  Should the January 2021 dates not suit Festivalgoers, they can also move to the actual 2021 Oppiwater Festival which is planned for 5-9 April 2021.   Passengers can call MSC Cruises on 087 630 0333 to make the necessary transfers.

 

Our Arts Festival ship will set sail for the seventh time this year with a festival of the best theatre, drama, comedy, song, music and dance.  This is the ideal way to attend an arts festival, because your food and accommodation is already included in your cabin fare.  IMPORTANT: please note that the Oppiwater fee gives you access to the festival, but does not include tickets to any of the productions.  By paying the Oppiwater fee, you do however get access to subsidised tickets (from R20.00 to R95.00 per ticket instead of the commercial prices of R160.00 to R250.00 per ticket).  Tickets to the various productions must be booked at Computicket, preferably prior to boarding.  If you already booked tickets for the 2020 Oppiwater Festival, you just need to change the tickets at any Computicket outlet to the new dates.  Remember that Computicket has outlets at all Checkers and Shoprite stores.  Festival goers are advised to book their tickets early at Computicket.  Tickets will be available on board at $15.00 per ticket (approximately R195.00), so it is advisable to book your tickets in South Africa at Computicket.

 

Bookings can be done at the bottom by clicking on the “CRUISE DETAIL” icon, or at www.oppiwater.co.za, by phoning 086 999 0505.  Please call Lefra at (011) 815 3000 for more information, or send an email to admin@lefra.com.

 

Disclaimer: advertised activities and artists are organised by the organisers and is additional to the normal entertainment and activities as planned by MSC Orchestra and MSC Cruises.  Additional activities and artists as planned by the organisers can change at any time without prior notice to passengers.