Oppiwater

Oppiwater Kunstefees | KAAPSTAD – NAMIBIë

18– 24 JANUARIE 2022

Vir die sewende keer gaan ons Kunsskippie weer vaar en gaan ons feesgangers heerlik fees hou aanboord die mooie en luukse MSC Orchestra  met teater, toneel, komedie, sang, musiek en dans.  Die ideale manier om ‘n Kunstefees by te woon, want jou kos en verblyf is reeds by die prys ingesluit! NB: Neem asseblief kennis dat die Oppiwater-fooi jou toegang gee tot die Oppiwater Kunstefees, maar dit sluit GEEN kaartjies na produksies in nie.  Met jou Oppiwater-fooi, kry jy wel gesubsidieerde en goedkoper kaartjies (van R20.00 tot R95.00 per kaartjie in teenstelling met kommersiële kaartjies van R160.00 tot R250.00).  Kaartjies vir die verskillende produksies moet apart bespreek word by Computicket.  Die Feesprogram is reeds beskikbaar by www.oppiwater.com.  Feesgangers word aangeraai om vroegtydig hulle kaartjies by Computicket te bespreek.  Daar sal kaartjies op die MSC Orchestra beskikbaar wees teen $15 (ongeveer R210.00) per kaartjie, so dit is beslis wys om eerder vroegtydig hier in Suid-Afrika by Computicket te bespreek. 

 

Bespreek hieronder deur op die “CRUISE DETAIL” knoppie te kliek, of by www.oppiwater.co.za, of skakel 087 630 0333.  Skakel gerus vir Lefra by (011) 815 3000 vir meer inligting of epos admin@lefra.com.

 

Vrywaring: Geadverteerde aktiwiteite en kunstenaars word deur die organiseerders beplan en is bykomend tot die normale vermaaklikheid en aktiwiteite aangebied deur MSC Orchestra en MSC Cruises.  Bykomende aktiwiteite en kunstenaars soos beplan deur die organiseerders kan te enige tyd verander sonder vooraf kennisgewing aan passasiers.

 

 

OPPIWATER ARTS FESTIVAL | CAPE TOWN – NAMIBIA  

18 – 24 JANUARY 2022


Our Arts Festival ship, The Oppiwater Arts Festival, will set sail for the seventh time on board the luxurious MSC Orchestra in 2022 with a festival of the best theatre, drama, comedy, song, music and dance.  This is the ideal way to attend an arts festival, because your food and accommodation are already included in your cabin fare.  IMPORTANT: please note that the Oppiwater entertainment fee gives you access to the festival, but does not include tickets to any of the productions.  By paying the Oppiwater entertainment fee, you do however get access to subsidised tickets (from R20.00 to R95.00 per ticket instead of the commercial prices of R160.00 to R250.00 per ticket).  Tickets to the various productions must be booked at Computicket, preferably prior to boarding.  The festival programme is available at www.oppiwater.com.  Festival goers are advised to book their tickets early at Computicket.  Tickets will be available on board at $15.00 per ticket (approximately R210.00), so it is advisable to book your tickets in South Africa at Computicket.

 

Bookings can be done at the bottom by clicking on the “CRUISE DETAIL” icon, or at www.oppiwater.co.za, by phoning 087 630 0333.  Please call Lefra at (011) 815 3000 for more information, or send an email to admin@lefra.com.

 

Disclaimer: advertised activities and artists are organised by the organisers and is additional to the normal entertainment and activities as planned by MSC Orchestra and MSC Cruises.  Additional activities and artists as planned by the organisers can change at any time without prior notice to passengers.