#netSTUDENTE-bootreis 2021

#NetSTUDENTE-bootreis 2021

Kom saam op die heel eerste #NetSTUDENTE-bootreis ooit!

Studente, jongmense en vorige #NetMATRIEKS bootreisigers kom saam op die #NetSTUDENTE-bootreis!

 

As jy smag na ‘n wegbreek saam met vriende is dié bootreis net vir jou!

 

Jou luukse kajuit, watertand etes en al die vermaak op die skip is ingesluit by die prys. PLUS Timo ODV, Early B, Bernice West, Schalk Bezuidenhout, Simoné Nortmann Pretorius en Christo Golden se vertonings. Dit maak hierdie die lekkerste ervaring en mees bekostigbare vakansie ooit!

 

Die MSC Musica, se turkoois swembaddens, luukse teater en ruim kajuite, sal jou voete onder jou uitslaan. Kies tussen die gewilde selfbedienbuffet en pizzeria, of bederf jouself met ’n deftige á la carte-ete by die gesogte Italiaanse seekos-en steak restaurant.

 

Daar is iets vir almal – dag of nag. Die lys is lank: minigholf, tennis, basketbal, vlugbal, virtuele speletjies, ’n belastingvrye inkopiesentrum*, gimnasium, ’n stap-baan en ’n luukse gesondheidspa*.

 

Mnr en Mej #NetSTUDENTE op die boot!

Ons hou spesiaal ’n unieke Mnr en Mej #NetSTUDENTE kompetisie met studente van regoor die land!

So onthou om ons Instagram bladsy dop te hou, om in te skryf!

 

Die Portugese Eilande wag op jou 

Tydens die strand-dag, word almal op oop bote na die Portugese Eiland geneem. Op die asemrowende eiland kan jy in die kristalhelder see swem, of vir jou ʼn ekskursie* bespreek om te gaan roei of snorkel.

 

MSC bedien ʼn watertand middagete en daar is oral kiosks met verfrissende drankies*. Vir dié wat eerder met ʼn boek wil ontspan of in die son wil baai is daar lieflike grasdakke, strandsambrele en dekstoele.

 

Eksklusief vir 2021 se #NetSTUDENTE

 

 • TiMO ODV gaan saam! Hierdie super gewilde DJ sal saans die partytjie aan die gang kry.
 • Early B is ook aan boord. Op die boot kan jy hom van nader leer ken, jou verwonder aan die kletsrymer se vinnige tong en saam dans op sy lekker musiek.
 • Bernice West is tans op almal se lippe. Jy sal nie anders kan as om saam te sing op haar nuutste liedjies nie.
 • Schalk Bezuidenhout se skreeusnaakse vertonings (een in Engels en een in Afrikaans) sal jou maag laat pyn van die lag
 • Simoné Nortmann Pretorius gaan saam met julle tot na middernag onder die sterre sokkie!
 • Christo Golden se energie en humor, sal die program laat vloei en natuurlik sal hy regstaan vir ʼn selfie saam met die gaste.

 

Verder sal daar spesiaal vir studente ʼn touchies kompetisie, lip sync kompetisie, karaoke en filmvertoning aangebied word.

 

Die #NetSTUDENTE-bootreis vind plaas van Vrydag 10 Desember tot Maandag 13 Desember 2021.

Maak seker jy bespreek vroegtydig, want anders gaan jy dalk nie plek kry nie.

 

*Aankope by die belastingvrye winkel en die spa, ekskursies op die eiland, en alle drankies op die skip is uitgesluit by die prys.

 

 

# NetSTUDENTE cruise 2021

 

Join us on the very first #NetSTUDENTE boat trip ever!

 

Students and previous #NetMATRIEKS boat travelers join in on the experience of a lifetime!

 

If you are longing for a getaway with friends, this boat trip is just for you!

 

Your luxury cabin, mouth-watering meals and all the entertainment on the ship are included in the price.

PLUS Timo ODV, Early B, Bernice West, Schalk Bezuidenhout, Simoné Nortmann- Pretorius and Christo Golden's performances. This makes it the most fun and affordable vacation ever!

 

The MSC Musica's turquoise pools, luxury theater and spacious cabins will knock you off your feet. Choose from the popular self-service buffet and pizzeria, or treat yourself to a sumptuous á la carte meal at the prestigious Italian seafood and steak restaurant.

 

There is something for everyone - day or night. The list is long: mini golf, tennis, basketball, volleyball, virtual games, a tax-free shopping center *, gym, a walking track and a luxury health spa *.

 

Mr and Miss #NetSTUDENTE on the ship!

We will be hosting a special Mr and Miss #NetSTUDENTE competition with students from all over the country!

So remember to keep an eye on our Instagram page, to subscribe!

 

The Portuguese Islands are waiting for you

During the beach day, everyone is taken on open boats to the Portuguese Island. On the breathtaking island you can swim in the crystal clear sea, or book an excursion* to go rowing or snorkeling.

 

MSC serves a mouth-watering lunch and there are kiosks with refreshing drinks*. For those who would rather relax with a book or bathe in the sun, there are lovely thatched roofs, beach umbrellas and deck chairs.

 

Exclusive to 2021's #NetSTUDENTE

 

 • TiMO ODV goes along! This super popular DJ will get the party going.
 • Early B is also on board. On the boat you can get to know him better, marvel at the rapper’s quick tongue and dance to the beat of his music.
 • Bernice West is currently on everyone's lips. Sing along to her latest hits.
 • Schalk Bezuidenhout's hilarious performances (one in English and one in Afrikaans) will make your stomach ache with laughter
 • Simoné Nortmann-Pretorius will dance with you under the stars until long after midnight!
 • Christo Golden's energy and humor, will make the program flow and of course he will be ready for a selfie with the guests.

 

Furthermore, there will be a special touchies competition for students, lip sync competition, karaoke and film screening.

 

The #NetSTUDENTE boat trip will take place from Friday 10 December to Monday 13 December 2021.

Make sure you book well in advance, otherwise you might miss the boat.

 

* Purchases at the tax-free shop and spa, excursions on the island, and all drinks on the ship are excluded from the price.