Netmatrieks | MSC Cruises

#NetMATRIEKS-bootreis 2022

Matrieks van 2022

Kom saam op die #NetMATRIEKS-bootreis 2022!

Click here to find out more about our Heath & Safety Protocol.

 

 

Die matriekvakansie van ʼn leeftyd!

 

Die #NetMATRIEKS bootreis vakansie is ʼn onvergeetlike ervaring vir vriende wat lewenslange herinneringe wil maak! En vir ma’s beteken dit ook meer gemoedsrus. Maak seker jy bespreek vroegtydig vir 2022 se wegbreek om goedkoper te betaal en ʼn eksklusiewe #NetMATRIEKS produk te kry.

Met soveel kos as wat jy kan eet en ’n groot verskeidenheid vermaak, is die #NetMATRIEKS-bootreis die mees bekostigbare vakansie ooit!

Jou luukse kajuit, alle etes, vermaak, aktiwiteite, kunstenaars se vertonings, sokkie en dans partytjies, ʼn geskenkpak, bootrit na die eiland Pomene en vyfster teater vertonings is alles ingesluit by die prys!

 

En die goeie nuus is dat jy kan spaar indien jy vroegtydig bespreek. Besprekings is reeds oop en kajuite kos vanaf R7 266 per persoon wat deel. ʼn Deposito van R3 000 verseker jou kajuit.

 

Buiten die MSC Orchestra se lip-lekker buffet met pizza, hamburgers en vars slaaie is die deftige á la carte-etes in die restaurant uit die boonste rakke!

Die turkoois swembaddens en atmosfeer op die oop dek, sal jou voete onder jou uitslaan.

Daar is iets vir almal om te doen – dag of nag. Minigholf, tennis, basketbal, vlugbal, virtuele speletjies, ’n LED-muur, shuffleboard, gimnasium, stap-baan, gesondheidspa en belastingvrye winkels – wat van parfuum en sjokolade tot horlosies en handsakke verkoop.

Aan boord van die skip is daar tyd om heerlik op ʼn sonbed te ontspan, saam met vriende te kuier, te swem of in die son te lê en bak terwyl die musiek nooit ophou nie.

Die lekkerste is natuurlik dat jy jou vakansie kan inrig soos jy wil en dat jy kan doen waarvoor JY lus is.

Hier is ʼn voorsmakie van die program:

 

Maandag

 • Elke matriek kry ʼn geskenkpak en die eerste 500 wat bespreek het, ook ʼn eksklusiewe #NetMATRIEKS produk.
 • Op die dek hou ons ʼn sail-away partytjie met die kunstenaars, Early B, Timo ODV, Brendan Peyper en Katinka, ʼn danskompetisie spesiaal vir die matrieks en ons kondig die matriek foto van die jaar aan.
 • Daarna sorg Brendan Peyper vir sokkiemusiek op die dek
 • Timo ODV hou die partytjie aan die gang tot middernag

 

Dinsdag

 • Vir die wat flink en fiks is, is daar Pilatus of stap die oggend
 • Ons speel beerpong en minute to win it op die dek en die bekendes bied die belly flop kompetisie aan
 • Brendan doen ʼn spesiale vertoning by die swembad
 • Die aand partytjie se tema is white lies, en daar is groot pryse vir die persoon wat die beste leuen saamgeflans het!
 • Natuurlik het ons ook weer die legendariese lipsync vir matrieks waar julle die supersterre is en groot pryse kan wen.
 • Daarna maak Early B en Timo ODV musiek tot laatnag

 

Woensdag

 • Die skip vaar na Mosambiek se juweel strand - Pomene. Daar is touchies en volleyball op die strand en ʼn heerlike middagete word bedien.
 • Jy kan in die kristalhelder seewater swem, op die strand lê of onder die groot grasdakke kuier
 • Sodra ons terug is op die skip speel ons musical chairs en lirieke-raai op die dek
 • Die aand se kareoke-partytjie se tema is glitter & glow en die besgeklede persoon staan ʼn kans om ʼn kaartjie na die VIP cocktail partytjie te wen.
 • Brendan doen ʼn vertoning op die dek en dit is hier waar die matrieks gewoonlik saam sokkie.
 • Early B hou die energie hoog en maak verder musiek tot sy gô uit is

 

Donderdag

 • Ons speel beerpong, bingo & flip cup op die dek
 • Timo ODV doen sy dag-vertoning!
 • Die aand se dek partytjie tema is tropical masquerade, weer met groot pryse vir die besgeklede persoon.
 • Early B laat die boot vir ʼn laaste keer skud

 

 

Hoewel jy nie alles in jou kind se lewe kan beheer nie en hulle nie teen alles kan beskerm nie, bied die #NetMATRIEKS-bootreis tog vir ouers ’n bietjie meer gemoedsrus. Daar is baie oë en ore op die skip en die personeel van MSC doen alles in hulle vermoë om die passasiers ten alle tye veilig te hou. Boonop kan jou kind of sy/haar maats nie onder die invloed van alkohol agter ʼn motor se stuurwiel inklim nie.

 

Finesse Voelgoed Tydskrif se #NetMATRIEKSbootreis is elke matrikulant se droomvakansie! Alles is ingesluit, buiten drankies, roomys, addisionele uitstappies by die eilande, spa-behandelings en natuurlik aankope by die winkels.

 

Die bootreis vind plaas vanaf Maandag 5 Desember tot Vrydag 9 Desember 2022.

Bespreek direk by MSC by 087 630 0333, en onthou om te sê jy bespreek vir die #NetMATRIEKS-bootreis.

Vir meer inligting volg ons op Instagram & Facebook: netmatrieks_bootreis

 

Die #NetMATRIEKS-bootreis word aangebied in samewerking met Akademia, ’n universiteit wat gehalte-onderrig in Afrikaans bied en Isa Carstens skoonheidsakademie.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

#NetMATRIEKS-cruise 2022

 

The best matric breakaway ever!

 

The #NetMATRIEKS-cruise is an unforgettable experience for matric students who want to make lifelong memories! And for moms, it also gives peace of mind. Make sure you book early, to save and to get an exclusive #NetMATRIEKS product.

 

With as much food as you like to eat and a huge selection of entertainment, the #NetMATRIEKS-cruise is the most affordable holiday ever!

Your luxury cabin, all meals, entertainment, activities, artists' shows, sokkie and themed parties, a goodie bag, boat ride to the island of Pomene and five-star theatre shows are all included in the price!

 

And the good news is that you can save if you book early.  Bookings are open and cabins prices start from R7 266 per person sharing.

 

Besides the MSC Orchestra's buffet with delicious pizza, burgers and fresh salads, the á la carte meals in the restaurant are top-notch!

The turquoise swimming pools and atmosphere on the open deck will knock your socks off.

 

There is something for everyone to do – day or night. Putt-putt, tennis, basketball, volleyball, virtual games, an LED wall, shuffleboard, gym, walking track, spa and duty-free shops – selling from perfume and chocolate to watches and handbags.

 

There is more than enough time to relax on a sunbed, socialize with friends, swim or bathe in the sun with music that never stops.

 

The best thing, of course, is that you can do what YOU want to – it’s your vacation after all!

  

Here's a sneak-peak of the program:

 

Monday

 • Each matric receives a goodie bag and the first 500 who booked, will receive their exclusive #NetMATRIEKS T-shirt.
 • We will have a sail-away party on the deck with the artists, Early B, Timo ODV, Brendan Peyper and Katinka, a dance competition and we will announce the matric photographer of the year.
 • Then Brendan Peyper will get the sokkie going.
 • Timo ODV will keep the party going until midnight.

 

Wednesday

 • The ship will sail to Mozambique's jewel beach - Pomene. There will be touch rugby and volleyball on the beach and a delicious lunch will be served.
 • You can swim in the crystal-clear ocean, lie on the beach or hang out under the large thatched roofs.
 • Once we're back on the ship we will play musical chairs and guess-the-song on the deck
 • The evening karaoke party’s theme is glitter & glow and the best-dressed person stands a chance to win a ticket to the VIP cocktail party.
 • brendan will do a show on the deck and this is where the crowd usually show of with their sokkie skills.
 • Early B will keep the music pumping until the stars are shining at their brightest.

 

Thursday

 • We will play beerpong, bingo & flip cup on the deck.
 • Timo ODV will do his daylight show
 • The evening deck party’s theme is masquerade, again with huge prizes for the best-dressed person. 
 • Early B will get everybody to party along until after midnight.

 

 

Although you can't control everything in your child's life and can't protect them from everything, the #NetMATRIEKS-cruise provides parents with a little more peace of mind. There are many eyes and ears on the ship and the staff of MSC does all they can to always keep the passengers safe. In addition, your child or his/her friends cannot get behind a car's steering wheel while being under the influence of alcohol.

 

Finesse Voelgoed Magazine's #NetMATRIEKS-cruise is every matric’s dream holiday! Everything is included, besides drinks, ice cream, additional excursions on the islands, spa treatments and, of course, purchases at the stores.

 

The cruise date is Monday 5 December to Friday 9 December 2022.

 

Book directly at MSC on 087 630 0333,  and remember to say the you are booking for the #NetMATRIEKS-cruise.

 

For more information, follow us on Instagram & Facebook: netmatrieks_bootreis