Kappityt Banner updated artwork

Kappityt Fees

Die Kappityt Fees | Kappstad - Nambibie  

DIE KAPPITYT FEES | KAAPSTAD - NAMIBIË

MSC SINFONIA | 20 – 25 FEBRUARIE 2023

met

Bobby van Jaarsveld, Karlien van Jaarsveld

Jan Jan Jan, WEST, Ouderdoos, Van Kose

Ernie Bates, Mac Young, Groet die Grotman 2

 

Op hierdie Kappityt Fees aanboord die mooie MSC Sinfonia gaan ons dit beslis ytkap en partytjie hou tot laat in die nag.  Ons gaan heelwat genres van musiek op hierdie fees aanbied.  Daar gaan lekker langarm wees, sakkie-sakkie, boeremusiek, countrymusiek, instrumentale musiek en ‘n paar bekende sangers wat kom hand bysit. Kunstenaars wat ons vergesel is Bobby van Jaarsveld, Karlien van Jaarsveld, Jan Jan Jan, West, Ouderdoos, Van Kose, Ernie Bates, Mac Young, Groet die Grotman 2.  Ons maak vir julle die musiek waarvoor Suid-Afrikaners so lief geword het. Gedurende hierdie Kappityt Fees gaan ons nuwe vriende maak, lekker partyjie hou en ons verskillende musiek genres geniet met ‘n komediant of twee om ons aan die lag te hou.

 

NB: Neem asseblief kennis dat die Kappityt-fooi jou toegang gee tot die Kappityt Fees, maar dit sluit GEEN kaartjies na individuele vertonings in nie.  Al die dekpartytjies is egter gratis.  Met jou Kappityt Fooi, kry jy wel gesubsidieerde en goedkoper kaartjies (van R40.00 tot R150 per kaartjie in teenstelling met kommersiële kaartjies van R200 tot R300).  Kaartjies vir die verskillende produksie moet apart bespreek word by LTickets.co.za.  Feesgangers word aangeraai om vroegtydig hulle kaartjies by LTickets.co.za te bespreek.  Daar sal kaartjies op die MSC Sinfonia beskikbaar wees teen $15 (ongeveer R240.00) per kaartjie, so dit is beslis wys om eerder vroegtydig hier in Suid-Afrika by LTickets.co.za te bespreek.

 

Bespreek hieronder deur op die “CRUISE DETAIL” knoppie te kliek, of by www.kappityt.co.za, of skakel 0118446073.  Skakel gerus vir Lefra by 0118153000 vir meer inligting of epos admin@lefra.com  Deur vir die Kappityt Fees te bespreek gee u en u gade/metgesel toestemming dat MSC Cruises u persoonlike inligting met die Organiseerders van die Kappityt Kunstefees mag deel.  U inligting sal net gebruik word om reëlings ten opsigte van die Kappityt Kunstefees aan u deur te gee.

 

 

Vrywaring: Geadverteerde aktiwiteite en kunstenaars word deur die organiseerders beplan en is bykomend tot die normale vermaaklikheid en aktiwiteite aangebied deur MSC Sinfonia en MSC Cruises.  Bykomende aktiwiteite en kunstenaars soos beplan deur die organiseerders kan te enige tyd verander sonder vooraf kennisgewing aan passassiers.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

THE KAPPITYT FESTIVAL | CAPE TOWN – NAMIBIA

MSC SINFONIA | 20 – 25 FEBRUARY 2023

with

Bobby van Jaarsveld, Karlien van Jaarsveld

Jan Jan Jan, WEST, Ouderdoos, Van Kose

Ernie Bates, Mac Young, Groet die Grotman 2

 

At this Kappityt Festival aboard the beautiful MSC Sinfonia we are definitely going to party and “kappityt” until late at night!  We are going to enjoy a wide variety of music genres at this festival.  From “langarm” and “sakkie-sakkie” to “boeremusiek”, country and instrumental music as well as some well-known singers who will join us for the party of the year!  The Kappityt Festival boasts with the top South African artists such as Bobby van Jaarsveld, Karlien van Jaarsveld, Jan Jan Jan, West, Ouderdoos, Van Kose, Ernie Bates, Mac Young, Groet die Grotman2 and more.Music that South Africans have become so fond of.  During the Kappityt Festival you will make new friends, enjoy a great party and dance to your favourite music, and we will invite a comedian or two to keep us laughing.

 

IMPORTANT: please note that the Kappityt entertainment fee gives you access to the festival, but does not include tickets to any of the productions.  By paying the Kappityt entertainment fee, you do however get access to subsidised tickets (from R40 to R150 per ticket instead of the commercial prices of R200 to R300 per ticket).  Tickets to the various productions must be booked at LTickets.co.za, preferably prior to boarding.  Festival goers are advised to book their tickets early at LTickets.co.za.  Tickets will be available on board at $15.00 per ticket (approximately R240.00), so it is advisable to book your tickets in South Africa at LTickets.co.za.

 

Bookings can be done at the bottom by clicking on the “CRUISE DETAIL” icon, or at www.Kappityt.co.za, by phoning 0118446073.  Please call Lefra at 0118153000 for more information, or send an email to admin@lefra.com   By booking for the Kappityt Festival, you and your spouse/partner give permission for MSC Cruises to share your personal information with the organisers of the Kappityt Arts Festival.  Your information will only be used to provide you with arrangements regarding the Kappityt Arts Festival.

 

Disclaimer: advertised activities and artists are organised by the organisers and is additional to the normal entertainment and activities as planned by MSC Sinfonia and MSC Cruises.  Additional activities and artists as planned by the organisers can change at any time without prior notice to passengers.